शालेय क्रीडा स्पर्धा पूणे विभाग

मार्गदर्शक पुस्तिका - नोंदणी न केलेल्या शाळा व शिक्षकांसाठीDownload

मार्गदर्शक पुस्तिका - विद्यार्थ्यांची शाळा बदलल्यास कसे बदल करावेतDownload

पुणे जिल्हा माहिती पुस्तिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा (२०१९-२०)Download

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक २०१९-२०Download

अहमदनगर महानगरपालिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक (२०१९-२०)Download

पुणे महानगरपालिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक (२०१९-२०)Download

पुणे जिल्हा (ग्रामीण) - शालेय क्रीडा (जिल्हास्तर) स्पर्धा वेळापत्रक (२०१९-२०)Download

पुणे जिल्हा (ग्रामीण) - शालेय क्रीडा (सर्व तालुकास्तर) स्पर्धा वेळापत्रक (२०१९-२०)Download

अहमदनगर जिल्हास्तर - शालेय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक (२०१९-२०)Download

सोलापूर जिल्हा माहिती पुस्तिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा (२०१९-२०)Download

मार्गदर्शक पुस्तिका - ऑनलाईन प्रायमरी फॉर्म भरण्यासाठीDownload